Witte Raaf Maatschappelijk

Coaching en counseling


Binnen het centrum Witte Raaf heeft Anneke de Bruijn als gedragsspecialist een coaching en counselingspraktijk voor kinderen en volwassenen. Een praktijk waar niet het probleem maar de oplossing centraal staat. Laagdrempelig, preventief en creatief, maar vooral met vertrouwen in de eigen groeikracht, worden kinderen en volwassenen begeleid bij veranderingsprocessen vanuit een narratieve, integratieve aanpak. Er wordt een steun in de rug geboden bij grote of kleine levensvragen met het persoonlijk verhaal als uitgangspunt. Geen methode maar een, vaak kortlopend, proces waar we intensief samen vorm aan geven. De inhoud kan bestaan uit gesprekken, maar kan ook vorm krijgen d.m.v. spel, drama, beeldend werk, muziek, visualisatie of werken met symbolen. Dat wat bij jou past om tot nieuwe inzichten en mogelijkheden te komen om het eigen oplossend vermogen weer op te pakken.