Witte Raaf Maatschappelijk

Groepsdynamiek


Op dit moment groeit de vraag van scholen om hier te werken aan een positieve groepsdynamiek.

Omdat de groep hier in een nieuwe omgeving komt verandert de heersende structuur. Hét moment om iedereen welkom te doen voelen, het gevoel te geven veilig zijn en op de goede plaats beland te zijn. Om de mogelijkheid te voelen om te mogen zeggen wat je denkt, te mogen zijn wie je bent. Hierdoor worden de verschillende patronen binnen de groep zichtbaarder en is er nieuwe ruimte voor iedereen om zijn verhaal te vertellen, waardoor de onderliggende oorzaken van de gedragssignalen duidelijk worden. Elkaar begrijpen is een belangrijke voorwaarde om te werken aan positievere groepsvorming en samenwerking.

De hulpvragen van de verschillende kinderen komen in deze omgeving snel naar boven. De leerkracht kan in overleg gaan met de gedragsspecialist om af te stemmen wat de opbrengsten, inzichten, conclusies en eventuele vervolgstappen zijn om op groeps-, leerling- of leerkrachtniveau de ontwikkelingen door te kunnen zetten.