Witte Raaf Maatschappelijk

Voor scholen


Binnen het onderwijs groeit het besef dat scholen geen leerfabrieken moeten zijn waar eenzijdig de cognitieve opbrengst telt, maar aandacht voor welbevinden, sociale kwaliteiten, culturele ontwikkeling en goed burgerschap belangrijke doelen zijn.

Als Witte Raaf ondersteunen wij scholen in deze ontwikkeling.

We hebben een methodiek ontwikkeld waarbij we met een positieve aanpak werken aan sociaal emotionele ontwikkelingsthema’s. De presentatie hiervan vindt plaats in het theater d.m.v. een verhaal en muziek. De verwerking gebeurt in de vorm van activiteiten in het aanliggende bosgebied, waarbij creativiteit, drama, filosoferen, muziek, natuurbeleving en de eigen inhoud die kinderen eraan geven centraal staan.

De basis vormt de fabel van de Witte Raaf; de vogel die anders was maar zijn zachte kracht leerde ontdekken en inzetten in de creatie van een nieuwe, mooiere wereld. Een verhaal dat op elk niveau kan worden verteld met uiteindelijk de centrale vraag: “Wat is jouw bijdrage?”. Aan dit verhaal zijn een aantal andere verhalen gekoppeld met bijv. thema’s als: welkom zijn, erbij horen, zelfvertrouwen, er zijn voor de ander, verandering.

We willen graag meedenken om de thema’s aan te laten sluiten bij de vraag van de school. Met nadrukkelijk ruimte voor observatie door de leerkrachten en communicatie met leerkrachten, ouders, begeleiders en de aanwezige gedragsspecialist. De methodiek is in te zetten op verschillende niveaus voor onder-, midden- en bovenbouw.